Kurs og veiledning

Jeg tilbyr kurs, veiledning og konsulenttjenester for barnehager og kommuner om forebygging og tiltak mot mobbing og problematferd som utagering og tilbaketrekning og isolasjon, og om hvordan man kan utvikle barnas sosiale kompetanse og et inkluderende og positivt barnemiljø. Kurs og evt. veiledning kan tilpasses deres ønsker og behov, enten det gjelder enkeltbarn, barnegrupper, personalutvikling eller ledelse.

Her følger noen eksempler:

  • Planleggingsdager for enkeltbarnehager eller for flere barnehager sammen

  • personalmøter

  • lederkurs

  • assistentkurs

  • veiledning med utgangspunkt i enkeltbarn/- barnegrupper

  • utviklingsprosjekter med vekt på mer systematisk kompetanseutvikling av personalet over tid,

  • innføringskurs i ”Du og jeg og vi to!” – en utviklingsmodell for sosial kompetanseutvikling rettet mot barn, voksne og barnehagen som organisasjon.

  • kurs for andre sentrale etater som ønsker mer kunnskap om forebygging og tiltak i arbeidet med mobbing og sosial kompetanse i barnehagen