Bøker


Sosial kompetanse

Dette heftet handler om hvordan ansatte i barnehagen kan fremme og støtte barns utvikling av sosial kompetanse.

Begrepet sosial kompetanse brukes i dag i stadlig flere sammenhenger. Begrepet definerer even til å mestre samspill med andre-  å lykkes i det å være sammen med andre. God sosial kompetanse utvikles derimot ikke av seg selv.

Dette vet vi om... Barnehagen er en serie som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen. Formået med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere.

 

 

 

Heftet kan kjøpes ved å klikke her

 
Du og jeg og vi to!

Om å fremme barns sosiale kompetanse.

I denne boka presenteres bakgrunnen for programmet "Du og jeg og vi to!"

Det gis en faglig grundig og spennende presentasjon av de seinere års kunnskapsutvikling på området, og programmet settes inn i denne rammen.
Boka gir nødvendige forutsetninger for å arbeide systematisk med programmet i barnehagen, og slik systematikk er nødvendig om effekten skal bli god for avdelingen og de enkelte barnet. Boka henvender seg til forskolelærere og studenter i førskolelærerutdanning.

 

 

 

Teoriboka kan kjøpes ved å klikke her

 

Du og jeg og vi to!

Et rammeprogram for sosial kompetanseutvikling.

I denne boka presenteres metodikken for det praktiske arbeidet og gjennomføringen av programmet "Du og jeg og vi to!" i barnehagen.

Boka består av tre deler:
Temaheftet presenterer det mest sentrale lærestoffet til alle barna i form av et opplegg for samlinger.
Basisheftet gir en kort presentasjon av teorien bak programmet. Her legges de nødvendige faglige forutsetningene for at hele personalgruppa kan arbeide med "Du og jeg og vi to!" på en god måte, og et slikt samarbeid er nødvendig for å lykkes.
Her-og-nå heftet tar opp hvordan en kan arbeide med å utvikle sosial kompetanse hos barna i alle de ikke-planlagte situasjonene som oppstår i en barnehage hver dag. Her presenteres en rekke ulike metoder som kan brukes i dette arbeidet.
Håndboka henvender seg til alle som arbeider i barnehage, samt til studenter i førskolelærerutdanning.

 

Håndboka kan kjøpes ved å klikke her

 

Du og jeg og Truls og Trine

Barneboka

Denne boka inneholder historier og illustrasjoner av situasjoner som oppstår i barnehagen der Truls og Trine går.

I Barneboka "Du og jeg og Truls og Trine" følger vi gjennom 25 fortellinger Truls og Trine og de andre barna i barnehagen deres. Her skisseres situasjoner barna kjenner seg igjen i. Fortellingen tar opp ulike sosiale utfordringer som er knyttet til de sentrale temaene i programmet "Du og jeg og vi to". Det er disse fortellingene som danner grunnlaget for de planlagte læringssituasjonene som drøftes i Temaheftet, som er en del av Håndboka.

 

 

 

Barneboka kan kjøpes ved å klikke her