Mobbing og utestengning i barnehagen?
Sosial kompetanseutvikling og et godt omsorg- og læringsmiljø

Å fremme sosial kompetanse fra barna er små, er kjernen i arbeidet
med mobbing, problematferd og ekskludering

Sliter dere med mobbing, gruppedannelser og utestengning? Har dere såkalte ”ensomme travere”, ”sykkel- og huskebarn” eller ”perle- og tegnebarn” med få venner? Utagerende barn eller barn som trekker seg unna fellesskapet? Eller ønsker dere bare mer systematisk å forebygge at problemer oppstår og å arbeide mer aktivt for et inkluderende miljø?  
Jeg tilbyr kurs, veiledning og konsulenttjenester for barnehageansatte og andre aktuelle etater, tilpasset de ønsker og behov dere måtte ha.

Kontakt meg

Kari Lamer er utdannet skolepsykolog (cand.paed), og har jobbet 20 år som 1. Amanuensis ved HiOA og 10 år som forsker ved Institutt for sosialforskning.  Hun har ledet flere større forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, rettet mot forebygging av mobbing, problematferd og utvikling av barnas sosiale kompetanse i norske barnehager. Hun har skrevet flere artikler, forskningsrapporter og bøker på området, sittet i en rekke offentlige utvalg og komiteer, og blant annet utviklet ”Du og jeg og vi to!”– et rammeprogram for sosial kompetanseutvikling rettet mot barn, voksne og organisasjon.”Du og jeg og vi to!” er – og har gjennom de siste 15-20 årene vært – det mest anvendte verktøyet i norske barnehagers arbeid med å fremme sosial kompetanse og forebygge mobbing og problematferd. Forsknings-og utviklingsarbeidet er hovedsakelig gjort i barnehager, men programmet kan også anvendes i skole og SFO. I dag driver Kari Lamer eget firma med kurs, veiledning, bøker og utviklingsprosjekter innenfor barnehageområdet.

Adresse

Gaustadveien 23B, 0372 Oslo

Telefon

(+47) 911 63 152

E-Post